Het Geel

De officiële naam is Trichomonas Gallinea. Bij de duivenhouders is deze ziekte beter bekend als ’t Geel, of ’t Steen. In Engeland wordt deze aandoening pigeon cancer (duivenkanker) genoemd.  

 

 

Veroorzaker

De trichomonas wordt veroorzaakt door een protozo, een eencellig wezentje. In vloeistoffen beweegt het zich door middel van een zweepdraadje. Er zijn verschillende stammen van deze trichomonas in de wereld bekend. Eén ervan is dodelijk voor iedere duif, andere stammen zijn zo weinig ziektemakend dat wanneer de duif deze trichomonas in zich draagt, hij daar zeer weinig van merkt. In Nederland is het ziektemakend vermogen van de trichomonasstammen van zeer gering tot ernstig.

 

 

Ziekteverschijnselen

De minst ernstige verschijnselen van deze ziekte zijn een iets te rode keel. Wordt de zaak ernstiger, dan zien we slijmdraden optreden. Gele punten in de keel zijn plaatsen waar de parasiet het weefsel heeft aangezet tot vorming van een kaasachtige substantie. Deze plekken kunnen zo uitgroeien, dat ze de gehele keelholte innemen en niet alleen in de keelholte maar ook in het onderliggende weefsel de spieren en zelfs de botten van de kaak aantasten.

 

Een voorkeursplaats is ook de lever. In het begin zijn slechts kleine gele puntjes te zien aan het oppervlak, maar deze plaatsen kunnen uitgroeien tot wel vijf centimeter. In dit laatste geval zal de lever vernietigd worden. Ook om het hart kan een dikke schil ontstaan die de functie van het hart belemmert.

 

Bij jonge duiven die door de ouders besmet zijn, kan de navel aangetast worden. We voelen dan een harde dikke schijf (de naam van ’t steen) waarbij een streng, uitgaande van deze schijf, in het lichaam loopt.  

 

 

Besmetting

De besmetting geschiedt via het drinkwater, ook is het mogelijk via uitgebraakt voedsel of via de kropmelk. Oude duiven zullen elkaar via de drinkpot besmetten en nog makkelijker wanneer het drinkwater langere tijd in het hok heeft gestaan en de temperatuur hoog is.

 

Jonge duiven zullen besmet worden door de ouders wanneer ze met kropmelk gevoerd worden. Juist de kropmelk is een goede voedingsbodem voor deze parasiet. Wanneer besmette kropmelk in de dan nog niet volkomen gesloten snavel komt, zal de trichomonas de snavel ontsteken.  

 

 

Behandeling

Tegen trichomoniasis zijn verschillende goede preparaten in de handel die u o.a. bij de dierenarts kunt krijgen.

 

Men moet niet proberen de gele woekeringen achter in de keel te verwijderen. Deze woekeringen gaan zo diep, dat de kans om bloedvaten te raken, waarop verbloeding zou volgen, te groot wordt. Behalve het toedienen van medicijnen kan men de plaatsen met jodiumtinctuur bestrijken.

 

Wel moet men, zodra men één duif met trichomonas gezien heeft, alle duiven behandelen. Deze aandoening slaat zo snel van de ene duif op de andere, dat wanneer u één patiënt gezien heeft, het zeker is dat reeds vele andere duiven besmet zijn.  

 

 

Voorkomen

Het allerbeste is natuurlijk zorgen dat uw duiven vrij zijn en blijven van trichomoniasis. Omdat het de laatste jaren gebleken is, dat een geringe infectie, hoe klein ook, de vliegprestaties benadelen en de kans bestaat dat de duiven tijdens het vervoer besmet worden, dient u niet alleen voor het vliegseizoen de duiven op deze aandoening te controleren, maar ook tijdens het vliegseizoen extra op te letten. Om een eventuele besmetting een halt toe te roepen is het raadzaam bij de dagelijkse verversing van het drinkwater iets Halamid in het water te doen.

 

Enkele kristallen Halamid hebben geen enkele nadelige invloed op de vliegprestaties terwijl de trichomonaden hier door gedood worden en de duiven een ‘schone keel’ zullen behouden (krijgen).

 

Een enting tegen trichomoniasis bestaat niet. Wel kunt u voor de kweek en/of voor het vliegseizoen een drinkkuur geven om de eventueel in de keel voorkomende trichomonaden te bestrijden.

 

 

 

 

 
 

Foto duivenbeurs Kassel Duitsland

 
Speelgoed voor binnen?