Disclaimer

Disclaimer

  • Website: http://www.duivenwereldXL.nl en alle onderliggende pagina’s.
  • Gebruiker: bezoekers van de website.
  • Bedrijf: DuivenwereldXL de bevoegde uitgever van de webpagina.


Het onderstaande is van toepassing op onze website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

DuivenwereldXL werkt de inhoud van de website regelmatig bij en actualiseert de website na kennis en informatie regelmatig. Ondanks deze inspanningen, is het mogelijk dat inhoud van deze website onvolledig of verouderd is. Het gebruik van deze informatie kan alleen als een optie voor gebruik worden betitteld. De gebruiker van deze informatie is geheel zelf verantwoordelijk voor de uitleg en gebruik hiervan.

DuivenwereldXL geeft op geen enkele wijze garantie over de juistheid of volledigheid van de informatie die op deze website wordt geraadpleegd.

DuivenwereldXL biedt geen garantie over de veiligheid van onze website en kan zodoende niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die direct of indirect wordt geleden door het gebruik van onze website.

DuivenwereldXL is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe partijen waarnaar verwezen wordt.

DuivenwereldXL verschaft informatie op haar website, zonder enkele garantie of waarborg. Aan de informatie op de website kunnen op geen enkele wijze rechten aan worden ontleend.

DuivenwereldXL kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook, geleden door het gebruik van de informatie op onze website.

DuivenwereldXL zal de website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen of beëindigen. DuivenwereldXL kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van wijzigingen of beëindiging op/ van haar website.

Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van alle informatie welke gegeven wordt op onze website.

 
 

              

 
Speelgoed voor binnen?